Miljard uitgetrokken voor herstel; Italië: noodtoestand in gebied aardbevingen

ROME, 29 SEPT. Het Italiaanse kabinet heeft ongeveer een miljard gulden uitgetrokken voor herstelwerkzaamheden na de aardbevingen van vrijdag in Umbrië en Marche. In het gebied is de noodtoestand uitgeroepen.

“Het is nog niet mogelijk om inzicht te krijgen in de precieze omvang van de schade, zei premier Romano Prodi zaterdagavond. “Maar de schade is hoger dan we hadden kunnen denken.” Tienduizenden mensen uit het gebied hebben sinds vrijdag niet in hun eigen bed geslapen. Officieel zijn vijfduizend mensen dakloos geraakt omdat hun woningen zijn ingestort. Nog eens duizenden anderen durven of mogen hun huizen niet meer in omdat ze zijn beschadigd bij de twee grote aardschokken donderdagnacht en vrijdagmorgen.

Ook gisteren waren af en toe nog lichte naschokken te voelen. Er is voor elfduizend mensen onderdak ingericht in caravans en tenten. Nog eens duizenden anderen hebben in een auto geslapen of bij familie elders. In het dorp Nocera Umbra, een van de zwaarst getroffen plaatsen, is tachtig procent van de huizen onbewoonbaar.

In het gebied rijden groepen technici rond om huizen en gebouwen te inspecteren. Gisteren vertelde de voorzitter van Bescherming Burgerbevolking, Andrea Todisco, dat van de ongeveer 3.500 gecontroleerde huizen meer dan veertig procent onbewoonbaar is. “Dit beeld biedt niet veel reden voor optimisme, noch over de tijd die nodig is voor de wederopbouw, noch voor het organiseren van hulp en bijstand”, zei hij. “Er zullen drastische maatregelen moeten worden genomen om permanente structuren in te richten om mensen voor langere tijd onder te brengen.”

Veel bewoners van het gebied kijken al met angst naar de wintermaanden die voor hen liggen. De zwaarst getroffen gebieden liggen in de Apennijnen, waar 's winters veel sneeuw valt.

Het kabinet had vrijdag al zestig miljoen gulden beschikbaar gesteld. Toen zaterdag de laatste hand werd gelegd aan de begroting voor volgend jaar, is daar op het laatste moment 800 miljard lire, ongeveer 960 miljoen gulden, in opgenomen voor hulp aan het getroffen gebied. Deze staatssteun zal ook worden gebruikt bij de restauratie van een aantal beschadigde historische monumenten. Daarvan is de basiliek van Sint Franciscus in Assisi het zwaarst getroffen.

Oud-minister van Cultuur Antonio Paolucci, die deel uitmaakt van het culturele crisisteam, heeft gezegd dat met de restauratie van de beschadigde kerken in Assisi haast gemaakt zal worden met het oog op het jaar 2000. Dat is door paus Johannes Paulus II uitgeroepen tot Heilig Jaar. Ter gelegenheid daarvan worden er dertig miljoen pelgrims verwacht in Italië. Velen van hen zullen ook Assisi willen aandoen, omdat hier Franciscus begraven ligt.

Van verscheidene kanten is kritiek geleverd op de hulpverlening. Soms hebben mensen het recht in eigen hand genomen, zoals een groep boeren die vrachtwagens met caravans voor een ander dorp blokkeerde. Zij wilden zelf de caravans en verzetten zich tegen overbrenging naar elders, omdat ze hun vee niet in de steek wilden laten.

De staatssecretaris voor Binnenlandse Zaken die toezicht houdt op de hulpverlening, Franco Barberi, heeft gezegd dat er hier en daar politieke spelletjes worden gespeeld met de hulp. Hij haalde het voorbeeld aan van een gemeenteraadslid van rechts dat probeerde voorrang te krijgen voor vrienden en relaties bij het zoeken naar tijdelijk onderdak.

Gisteren zijn twee slachtoffers die zijn omgekomen toen het dak van de basiliek van Assisi instortte, begraven in open-luchtmissen. De meeste kerken in het gebied zijn onveilig.

    • Marc Leijendekker