L'EXPRESS

Bij zo veel verschrikkingen wordt ons stilzwijgen een schande, schrijft L'Express over de aanhoudende barbarij in Algerije. Het blad vult een korte impressie van zijn Algerijnse correspondent aan met indirecte getuigenissen van in Frankrijk verblijvende Algerijnen en met een analyse van de politieke en militaire intriges achter de schermen in Algiers.

In feite gaat het volgens L'Express om een tweevoudige oorlog. Enerzijds zijn er de slachtpartijen van islamitische bendes en paramilitaire milities die de bevolking in gijzeling houden. Anderzijds is er de strijd tussen rivaliserende militaire geledingen en aanverwante politieke facties die een bedenkelijk licht werpt op de opvallende afzijdigheid van de veiligheidstroepen bij de bloedbaden. Op de achtergrond speelt dan nog de controle over de buitengewoon lucratieve olie- en gaswinning een cruciale rol.