Huibregtsen kandidaat

ROTTERDAM, 29 SEPT. Wouter Huibregtsen, voorzitter van het NOC*NSF, is door zijn bestuur voorgedragen als kandidaat voor het bestuur van de gezamenlijke Europese Olympische Comités. De verkiezing is op 4 november in Stockholm. De kandidatuur van Huibregtsen is opmerkelijk, omdat hij nog niet zo lang geleden verklaarde “helemaal niets” te ambiëren op internationaal vlak.