De zoektocht naar een vrouw voor plaats twee

Schrappen van oude namen is eenvoudig, het nomineren van nieuwe mensen iets moeilijker. Zeker voor het CDA, de partij waar veel belangen en groeperingen door elkaar lopen. Wie bezet straks na De Hoop Scheffer de tweede plaats op de lijst? Het kan bijna niet anders of het CDA moet hier een vrouw zetten.

Meer dan de helft van het electoraat van het CDA is vrouw en de partij manifesteert zich ook niet meer als een mannenbolwerk. Maar welke vrouw? Ooit was daar Yvonne van Rooy, een talent uit de KVP-stal en oogappel van regerend premier Lubbers. Van Rooy brak nooit door als Kamerlid en is inmiddels ook vertrokken naar de Katholieke Universiteit Brabant.

Maar kan het wel een katholieke vrouw zijn? Liever niet, zo wil het evenwichtsgevoel in de partij. Na de katholiek De Hoop Scheffer zou het logisch zijn als de tweede plaats op de lijst door een protestant wordt bezet. Maar wie? Ali Doelman-Pel, de vice-voorzitter van de fractie, vertrekt en Ank Bijleveld, ooit de jongste in de fractie en inmiddels een gewaardeerd senior, wordt nog een maatje te klein geacht.

Maar kan het wel een vrouw uit de fractie zijn? Bijna niet. Hans Helgers wil vernieuwen en als die vernieuwing ergens moet blijken is het aan de top van de lijst. De voorzitter zou bij de eerste tien kandidaten vijf nieuwe mensen willen zetten, heeft hij al eens in kleine kring gezegd.

Zo dringt zich een nieuwkomer op voor de tweede plaats op de lijst: Gerda Verburg. Ze is vrouw, ze is protestant en ze is nieuw. Komt van het CNV, dat ze vorig jaar verliet voor een eigen advies-praktijk. Met haar verleden bij de christelijke vakbeweging is ze als het ware iemand van de linkervleugel. Na de Hoop Scheffer, die toch nog altijd een behoudend profiel heeft, is dan ook het klassieke evenwicht op de CDA-lijst aangebracht.

    • Kees van der Malen