Beoogd lijsttrekker Els Borst wil budget voor volksgezondheid verhogen; Schiphol mag van D66 doorgroeien

DEN HAAG, 29 SEPT. Schiphol moet in de volgende kabinetsperiode kunnen doorgroeien om zijn mainport-functie in de luchtvaart te behouden. De grens die nu nog als limiet geldt voor die groei, 44 miljoen passagiers per jaar, moet worden losgelaten.

Dat staat in het verkiezingsprogramma 'Bewogen in beweging' van D66. De Democraten presenteerden afgelopen zaterdag, als eerste van de vier grote partijen, hun programma in Den Haag. D66 wil wel de groei van de luchthaven matigen door deze intensiever te laten samenwerken met andere luchthavens en milieuvriendelijker technologie te introduceren. Aanleg van een nieuwe, zesde baan mag alleen bij gelijktijdige sluiting van andere banen.

De financiële onderbouwing van het verkiezingsprogramma van D66 ontbreekt nog. Volgens beoogd lijsttrekker Els Borst moet het Centraal Planbureau eerst alle voorstellen doorrekenen. Wel zei Borst zaterdag al dat ze niet wil bezuinigen op de volksgezondheid. Zo moet het budget voor de zorg in de volgende kabinetsperiode worden verhoogd van 1,3 naar twee procent. Verder moet er geld komen voor een 'deltaplan' voor het onderwijs. Dat betekent onder meer verkleining van de klassen in het basisonderwijs en verhoging van de kwaliteit van de leraren.

Hoewel de Democraten streven naar een economische groei van gemiddeld drie procent, zal D66 bij zijn financiële onderbouwing uitgaan van een behoedzaam scenario van twee procent. Het financieringstekort moet aan het eind van de volgend periode uitkomen op één procent.

Aan de gekozen burgemeester, een klassiek campagne-punt van D66, zijn slechts enkele regels gewijd in het ontwerp-programma, dat nog ruim geamendeerd kan worden door de afdelingen. De Democraten pleiten wederom voor een herziening van het democratische stelsel door het invoeren van een districtenstelsel en meer referenda. Ook de kiesgerechtigde leeftijd gaat op de helling en moet verlaagd worden naar zestien jaar. In februari zal het definitieve programma worden vastgesteld.

In de laatste peilingen staat D66 op achttien zetels. Nu zijn dat er nog 24. Door de groei van coalitiepartners PvdA en VVD lopen de Democraten het risico overbodig te worden bij de vorming van een nieuw kabinet. Fractievoorzitter Wolffensperger en staatssecretaris Kohnstamm hebben al gezegd dat in zo'n geval D66 niet aan de nieuwe coalitie moet meedoen.

Maar de voorzitter van de programmacommissie, oud-staatssecretaris M. van Hulten, liet bij de presentatie van het progamma duidelijk merken de voorkeur te geven aan voortzetting van de paarse coalitie. Van Hulten positioneerde zijn partij in sociaal-economisch opzicht “tussen de marktgerichte VVD-gedachte en de staatsgerichte PvdA-idealen”.

Het CDA, dat zelf altijd die middenpositie claimde, kreeg een flinke veeg uit de pan. “De idealen van D66 over de persoonlijke levenssfeer staan haaks op die van het CDA”, zei Van Hulten.

Ook beoogd lijstrekker Borst zei uit te gaan van een nieuwe paarse coalitie. Zij meldde zaterdag erop te vertrouwen dat de huidige ingeslagen weg van het paarse kabinet navolging zal vinden in een volgende regeerperiode.