Belgische bond begint onderzoek corruptie arbiters

BRUSSEL, 29 SEPT. De Belgische voetbalbond gaat een onderzoek instellen naar de corruptie onder scheidsrechters. De aanleiding hiertoe zijn de beschuldigingen van René van Aeken die beweert dat in het verleden acht scheidsrechters voor competitiewedstrijden door Anderlecht zouden zijn omgekocht.

Hij heeft de namen van de acht in een dossier aan de Belgische bond overhandigd. Secretaris Peeters ontkende dat aanvankelijk. Hij had het dossier van a tot z gelezen maar geen spoor van die namen gevonden. Bij navraag bleek Peeters de bladzijde met de namen te missen. De secretaris heeft het dossier doorgestuurd naar de bondsprocureur en hem gevraagd een onderzoek in te stellen.