VVD Den Bosch kritiseert GGD-rapport 't Kinderhof

DEN BOSCH, 27 SEPT. De VVD- gemeenteraadsfractie in Den Bosch heeft donderdag tijdens de gemeenteraadsvergadering vraagtekens gezet bij het GGD-rapport over kinderdagverblijf 't Kinderhof. VVD-fractievoorzitter O. Hoes vroeg of 't Kinderhof aan de juiste verordening was getoetst.

Volgens het GGD-rapport was er “structureel” te weinig personeel, was de veiligheid en hygiëne niet in orde en schoot het kinderdagverblijf tekort in de zorg.

In de onderzoeksopzet van het GGD-rapport staat dat er is nagegaan of het kinderdagverblijf aan de gestelde eisen en verplichtingen van de 'Verordening Kinderopvang 's Hertogenbosch 1997' voldeed. De verordening 1997 gaat pas op één januari 1998 in. Dit jaar is nog de verordening uit 1996 geldig. Wethouder R. Rottier (PvdA) zei dat er aan de verordening uit 1996 is getoetst. Hij erkende dat het GGD-rapport over de verordening “ietwat onduidelijk” is.

“Voor het beeld maakt het niet uit volgens welke verordening er is getoetst. Volgens beide verordeningen was het aantal kinderen te groot.”

CDA en VVD vonden dat het hoofdstuk over het pedagogische klimaat in het kinderdagverblijf “suggestieve” opmerkingen bevatte. Het CDA struikelde over de term “volgzame” leidsters, waarmee de leidsters die het beleid van de directie zonder morren uitvoerden worden bedoeld.

De VVD twijfelde aan de representativiteit van het rapport, omdat de ruim tachtig ouders die geen klachten hebben onvoldoende aan bod zouden zijn gekomen. Van de zes ouders die door de GGD zijn geïnterviewd, stonden er twee positief tegenover de leiding van 't Kinderhof, twee negatief en was het van twee vantevoren onbekend hoe zij tegen de gang van zaken bij het kinderdagverblijf aankeken.

Rottier bleef bij zijn standpunt dat het om het totale beeld gaat dat het rapport schetst. De geconstateerde misstanden vindt hij “onacceptabel”.