Trouw een vrek

Hanneke van Veen is zo'n beetje de moeder van alle vrijwillige vrekken die elkaar op vrolijke wijze stimuleren tot minderen. In nummer 3 van haar non-glossy magazine Genoeg (4,95 gulden in kiosken) zet ze vraagtekens bij onze spaardrift voor de oude dag. Een pensioen van 70 procent van het laatst verdiende salaris lijkt een heilig doel dat je moet halen. Wie achterop dreigt te raken, moet onverwijld maatregelen nemen.

Van Veen wijst op de keerzijde: hoeveel heb je nou eigenlijk nodig na je 65-ste? Een essentieel gegeven in een financieel plan.

De uitgaven vallen mee, blijkt uit recent onderzoek, want je krijgt overal korting als 65-plusser, ook op inkomstenbelasting. Een van haar lezers bekent zelfs drie NS-seniorenkaarten te bezitten, zodat ze 3 x 7 dagen vrij mag reizen per jaar. Die dame lijkt een voetbalvandaal met drie clubcards, om zich een heel seizoen ongestraft uit te leven.

Vrekken weten precies hoe je goedkoop en toch prettig kan leven. Dus: wie het onderste uit de knip wil, trouwe een vrek of vrekkin. Wie meer voelt voor de gulden middenweg tussen overdaad en eenvoud, en daar gedisciplineerd aan wil werken, kope de Budgetagenda 1998 (14,95 gulden in kiosken) van het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) in Utrecht.

Dat is een agenda, kasboek, raadgever in geldzaken en naslagwerk met 53 onderwerpen, verdeeld over 145 pagina's. Een basisboek financiële planning eigenlijk, want die begint meestal bij een jaarbegroting (budget) en een nauwkeurig uitgavenoverzicht, anders weet je nooit waar de lekken zitten en hoe je kan bezuinigen om wat opzij te leggen voor toekomstige wensen.

Het Nibud kent, wijs geworden door eigen ervaring en wetenschappelijke onderzoek, de gemiddelde uitgaven van ieder inkomensniveau, huishouden en kostensoorten als kinderen, wonen, studie, alimentatie. Het instituut is dus een soort financiële planner. In de budgetagenda staan daarom tal van tips. Een paar voorbeelden.

U heeft allerlei contracten lopen die straks omgezet moeten worden van guldens naar euro's.

Denk aan uw arbeidsovereenkomsten, verzekeringen, pensioenaanspraken, hypotheken, leningen enzovoort. Alleen het bedrag mag veranderen in uw contract. Het wordt omgezet volgens een vaste wisselkoers. Zaken als rente en voorwaarden blijven ongewijzigd.

Wie honger of dorst heeft, koopt in de supermarkt meer dan iemand die met een volle maag boodschappen doet. Bij 90 procent van alle koopbeslissingen spelen emotionele argumenten een rol. Ongeveer de helft van de aankopen in de opruiming is een impulsaankoop.

Huurders met een belastbaar inkomen tot 47.550 gulden kunnen recht op huursubsidie hebben. Tegenwoordig loont het nog meer dan vroeger om een subsidie aan te vragen, omdat er toeslagen aan verbonden zijn die kunnen oplopen tot honderden guldens per jaar. Verhuurders en gemeenten beschikken over aanvraagformulieren. Het tijdvak loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

De aanvraag moet tijdens de eerste drie maanden van de periode (dus tot en met 30 september) worden ingediend.

Wie een schenking ontvangt, moet aangifte doen bij de Belastingdienst als de schenking boven de vrijstelling (7.933 gulden per jaar per kind) uitkomt. Ook moet aangifte worden gedaan als het gaat om de eenmalige vrijstelling van 39.667 gulden (1997) voor kinderen van 18 tot 35 jaar.

De schenker hoeft alleen aangifte te doen als hij een aangiftebiljet ontvangt. Aangifte moet worden gedaan voor 1 maart volgend op het jaar van schenking, als het gaat om een schenking van ouder aan kind. In andere gevallen is de aangiftetermijn twee maanden.

Als de bank u de gevraagde lening, na toetsing bij het Bureau Krediet Registratie (BKR), aanbiedt, is dat nog geen garantie dat de afbetaling ook past in uw budget. Daarvoor bent u altijd zelf verantwoordelijk. Studieleningen worden (nog) niet geregistreerd bij het BKR. Hebt u als ex-student zo'n lening, dan moet u dat zelf bij de bank melden, om te voorkomen dat u een te hoge lening aangaat.

Bij electrische apparatuur staat op het prijskaartje naast de uitverkoopprijs vaak ook de adviesprijs. Maar heel veel winkeliers geven toch altijd al korting op die adviesprijs, wel tot zo'n 25 procent. Vergelijk de uitverkoopprijs dus met de normale verkoopprijs. Wanneer u zich in de uitverkoop stort, houd dan voor ogen dat de helft van de winkeliers het hele jaar door afprijst.

Volgens het Nibud kost het zelf behangen van een kamer van vijf bij vijf tussen de 225 en 500 gulden. Een vakman rekent 300 tot 660 gulden, zonder te vloeken. To klus or not to klus.

    • Adriaan Hiele