Radioactiviteit in hangar van KLM

ROTTERDAM, 27 SEPT. De KLM heeft in één van haar hangars op Schiphol-Oost laag radioactief uranium op de vloer aangetroffen. Volgens de maatschappij is kans op besmetting vrijwel uitgesloten. Op een totaal van 8000 vierkante meter is ongeveer één vierkante meter vervuild.

De KLM weet nog niet waar het uranium vandaan komt. De betreffende hangar 8 wordt door de KLM verhuurd aan derden voor opslag van en onderhoud aan vliegtuigen. Het kan zijn dat er aan toestellen gewerkt is waarvan het contragewicht van de bedieningsroeren bestaat uit verarmd uranium. De KLM wijst er ook op dat in de hangar in 1992 de wrakstukken hebben gelegen van de EL Al-Boeing die in de Bijlmer verongelukte.

De luchtvaartmaatschappij is gaan meten naar aanleiding van metingen van een personeelslid.

Die was zelf gaan meten omdat hij zich afvroeg of zijn gezondheidsklachten een relatie hadden met het werk in de hangar. De man kwam als hobbyist vaak in de hangar.

“Misschien heeft hij de relatie wel gelegd met de EL Al-Boeing en is hij daarom op radioactiviteit gaan meten”, stelde woordvoerder H. Baas van de KLM tegenover het persbureau ANP. Onderzoek van de KLM en de Röntgen Technische Dienst toonde een verhoogd stralingsniveau veroorzaakt door verarmd uranium.

In een persverklaring zegt de KLM dat de topvloer waarop het besmette uranium is aangetroffen vijf jaar geleden volledig is vernieuwd. Sindsdien is de hangar voortdurend aan derden verhuurd, onder meer voor opslag en onderhoud aan vliegtuigen. De KLM sluit niet uit dat er toen oudere vliegtuigen in de hangar hebben gestaan, die waren uitgerust met contragewichten bij de bedieningsroeren. Die werden vervaardigd uit verarmd uranium. Bij KLM-toestellen zijn die contragewichten allemaal reeds vervangen.

Baas stelde dat het op zich verboden is aan blokken verarmd uranium te sleutelen. Hij weet niet of de vervuiling ook daadwerkelijk daar vandaan komt. Dat gaat de KLM nu onderzoeken. De vervuilde plek wordt naar alle verwachting dit weekeinde opgeruimd.

De KLM-woorvoerder zegt dat er bij het metende personeelslid vooralsnog geen relatie is gelegd tussen de gezondheidsklachten en de straling. Het bedrijf laat alle medewerkers die bij het incident betrokken zijn medisch onderzoeken.