PROMENADE ORKEST

Walter Etty van het Utrechtse adviesbureau AEF gaat onderzoeken of het mogelijk is het Amsterdams Promenade Orkest (APO) van de ondergang te redden. Het gehandicaptenorkest is in problemen geraakt door bezuinigingen op de sociale werkvoorziening. Per arbeidsplaats van 60.000 gulden is er een gat van 20.000 gulden.