Pensioen zoek

De Sociale verzekeringsbank, de instelling die de AOW verstrekt, doet mee aan een opsporingsactie van pensioenfondsen naar mensen die geen gebruik maken van hun aanvullend pensioen.

De adressen van AOW'ers zijn vergeleken met de bestanden van pensioenfondsen en verzekeraars. Hieruit blijkt dat zo'n 16.000 AOW'ers alsnog aanspraak kunnen maken op aanvullend pensioen.

Het probleem van de pensioenfondsen is dat ze niet altijd het adres van pensioengerechtigden kunnen achterhalen.

Tegelijkertijd realiseren veel AOW'ers zich niet dat ze ergens wat pensioen hebben opgebouwd en ondernemen daarom geen actie om dat pensioen op te eisen.

    • Geld Telt
    • Marcella Breedeveld