Midden-Oosten (3)

R.E. Bosch pleit ervoor dat de EU druk uitoefent op Israel om vrede te sluiten met de Palestijnse Autoriteit onder president Arafat.

Hij gaat blijkens zijn artikel uit van de veronderstelling dat de Palestijnse autoriteit vrede met Israel wil, maar is die veronderstelling juist? Arafat heeft wel gedaan alsof hij het handvest van de PLO herroepen had, maar in feite heeft hij dat nooit gedaan. Dat handvest roept nog steeds om vernietiging van de joodse staat. Het pleidooi van Bosch kan dan ook uitpakken als een steuntje in de rug voor een doodsvijand van Israel.

    • A.A. Spijkerboer