Lubbers

In NRC Handelsblad van 16 september verscheen het artikel 'Lubbers: basis van succes ligt bij mij'.

De politiek redacteur schrijft: “Koningin Beatrix leest de Troonrede, premier Kok is de belangrijkste auteur, maar de werkelijke vader van het succesvolle 'Nederlandse model' is Ruud Lubbers.

Althans, dat schrijft de oud-premier en minister van Staat zelf vandaag in de International Herald Tribune''.

Na lezing van het bewuste artikel in de International Herald Tribune trek ik deze conclusie in het geheel niet. Slechts eenmaal verwijst de heer Lubbers naar “my previous Christian Democratic-led government”. Het artikel geeft een historisch overzicht van het poldermodel, dat inderdaad grotendeels parallel loopt met zijn regeringsperiode. Maar wat zou dat?

De heer Lubbers zegt nergens, dat hij het allemaal zelf bedacht heeft.

    • Mr. J.H. Erasmus