Loting NKI

In de maandelijkse uitloting van de premie-obligatielening van het Nederlands Kankerinstituut (NKI) is de obligatie met het nummer 032916 uitgeloot. Op deze obligatie wordt een premie van een miljoen gulden uitgekeerd.