Lens mag van de FIFA weer makelaar zijn

ZEIST, 27 SEPT. Sigi Lens heeft gisteren van de FIFA een licentie ontvangen voor het verrichten van werkzaamheden als spelersmakelaar. Dit gebeurde na een positief advies van de KNVB aan de wereldvoetbalbond. Lens werd op 31 januari ontslagen door de spelersvakbond VVCS omdat hij zich samen met Peter Gerards zou hebben verrijkt aan een sponsorcontract van Patrick Kluivert. Daardoor raakte hij ook de FIFA-licentie kwijt, want die stond op naam van de VVCS.

In tegenstelling tot Peter Gerards trof de ex-voetballer, die tevens zaakwaarnemer is van Edgar Davids, Michael Reiziger, Winston Bogarde en Carlos Fortes, eind april een schikking met de VVCS. Als gevolg hiervan mocht hij vanaf 1 mei zijn werkzaamheden als spelersbegeleider weer oppakken.

Niettemin loopt nog steeds een onderzoek naar de bijverdiensten die Gerards én Lens opstreken vóór hun ontslag. In een kort geding werd Gerards deze week gesommeerd zijn bankafschriften, jaarrekeningen en facturen te overleggen aan de speciaal benoemde registeraccountants. Dat is inmiddels gebeurd, maar de accountants hebben een zwijgplicht tot 7 oktober, de dag dat rechter J. van Oostveen uitspraak doet in het kort geding. De VVCS is vooral geïnteresseerd in de grootte en de herkomst van de bedragen die zijn gestort in Peja, de naam van de vennootschap van Gerards en Lens. Het staat vast dat de accountants minimaal een bedrag van vijf ton zijn tegengekomen.

Lens heeft met de schikking ook toegestemd in het accountantsonderzoek naar zijn ongeoorloofde nevenactiviteiten. Het kort geding was deze week echter niet tegen Lens aangespannen omdat de administratie volgens hem in het bezit is van Gerards, met wie hij niet meer samenwerkt. Desondanks kan hij voor vijftig procent aansprakelijk worden gesteld voor de commissie die aan Peja is overgemaakt. Het gaat hierbij om bedragen betaald door clubs voor transfers, al of niet via tussenpersonen.

Daarmee zou Lens niet alleen in strijd hebben gehandeld met de vakbondsregels, die dit soort neveninkomsten verbieden. Ook heeft hij dan mogelijk de FIFA-regels overtreden. Lens verkreeg pas op 17 december 1996 namens de VVCS een licentie om te bemiddelen bij transfers.

De KNVB heeft geen reden gezien het onderzoek van de registeraccountants af te wachten. “Wij hebben geen informatie ontvangen die aanleiding gaf voor een negatief advies aan de FIFA”, verklaarde mr. J. Batelaan van de KNVB.

“Nadat Lens een vaststellingsovereenkomst heeft afgesloten met de VVCS is er bij ons een aanvraag binnengekomen voor een licentie.

Vervolgens hebben wij de normale procedure gevolgd. Het is speculeren om er nu al vanuit te gaan dat hij onoirbare handelingen heeft verricht. Wij kunnen niet afgaan op een kennelijk onderzoek dat gaande is. Op het moment dat ons informatie bereikt die aanleiding geeft het positieve advies ter discussie te stellen zullen wij contact opnemen met de FIFA en kan dat alsnog consequenties hebben voor de licentie van Lens.''

De KNVB test bij elke aanvraag in een soort mondeling examen de reglementenkennis op het gebied van transfers. Als de FIFA het positieve advies heeft gehonoreerd moet de makelaar bij de wereldvoetbalbond een bankgarantie afgeven van 200.000 Zwitserse franken als borg alvorens hij het keurmerk in bezit krijgt. De spelersagent moet zich houden aan strenge regels, overtredingen worden beboet. De FIFA heeft wel informatie ingewonnen over Lens maar zich geconformeerd aan de voordracht van de KNVB.