Kohl teleurgesteld over echec belastinghervorming

BONN, 27 SEPT. Bondskanselier Helmut Kohl heeft gisteren teleurgesteld gereageerd op het mislukken van een grote belastinghervorming in Duitsland. Werkgevers- en werknemersorganisaties spraken van een “catastrofe voor de arbeidsmarkt”.

Gisteren strandde een tweede bemiddelingspoging van de Duitse regering om met de oppositie een akkoord te bereiken over een belastingverlaging. Sinds het vastlopen van de besprekingen in juli heeft de coalitie vergeefs een maandenlange strijd gevoerd met de SPD desnoods op onderdelen van de hervorming een akkoord te bereiken.

Kanselier Kohl zei gisteren dat Duitsland een kans heeft gemist zichzelf aantrekkelijker te maken voor investeerders. “Tot het jaar 2000”, aldus Kohl, “hoeft niet meer op een hervorming van het belastingstelsel te worden gerekend.” De kanselier zei dit bij de eerste steenlegging van de nieuwe bondskanselarij in Berlijn. Sommige deelnemers aan de plechtigheid vroegen zich af of Kohl het nieuwe Kanzleramt, dat eind 1999 klaar moet zijn, nog wel zal bewonen.

De hoge werkloosheid van ruim 4,4 miljoen en de zogeheten Reformstau veroorzaken een lethargische stemming in het land. In september 1998 zijn er verkiezingen en dan zal blijken of de huidige coalitie van CDU/CSU en de liberale FDP het mislukken van economische hervormingen zal worden aangerekend of de sociaal-democraten. De belastingplannen waren het kernstuk van Kohls plannen de economie te hervormen en banen te scheppen.

Theo Waigel, minister van Financiën, verweet de oppositionele SPD uitsluitend bezig te zijn met “partij- en machtspolitiek” in plaats van de belangen van Duitsland voorop te stellen. SPD-fractievoorzitter Rudolf Scharping weet het mislukken van de onderhandelingen aan het feit, dat de regering geen nieuw belastingconcept heeft voorgelegd.

Hans-Olaf Henkel, voorzitter van de werkgeverslobby, zei zwaar teleurgesteld te zijn. “De belastingverlaging had de hervorming van de eeuw kunnen zijn. Maar er is helemaal niets van over gebleven.”

Vakbondsleider Roland Issen, voorzitter van de invloedrijke ambtenarenbond, noemde de mislukte onderhandelingen “een besluit tegen het scheppen van nieuwe banen”.

Ook Norbert Walter, topeconoom van Deutsche Bank in Franfurt, betreurde dat de regering niet in staat is hervormingen van de grond te krijgen. “Een land met bijna 4,5 miljoen werklozen verliest nu twee jaren van kostbare tijd. Veel goed geschoolde jongeren wachten niet en zullen het land verlaten om hun geluk elders te zoeken”, aldus Walter.

De voorstellen van de regering voorzien in een algehele lastenverlichting voor de bevolking en het bedrijfsleven ter waarde van 30 miljard mark. Het toptarief van de inkomstenbelasting voor inkomens boven de 90.000 mark zou moeten dalen van 53 naar 39 procent. Het laagste tarief zou verminderen van 25,9 naar 15 procent.

Ook de solidariteitstoeslag, bestemd voor het oosten, zou worden verminderd van 7,5 naar 5,5 procent van de inkomstenbelasting.

Verder zou een aantal belastingen voor ondernemingen worden verminderd zoals de vennootschapsbelasting.

De SPD heeft zich steeds tegen de plannen verzet, omdat ze lastenverlichting van de hogere inkomens niet nodig vindt, net zo min als verlaging van de solidariteitstoeslag. De regering wil deze toeslag, die bestemd is voor wederopbouw van het oosten, met ingang van 1 januari volgend jaar verminderen van 7,5 naar 5,5 percent van de inkomstenbelasting.

    • Michèle de Waard