Kerken Indonesië

Correspondent Frank Vermeulen berichtte in NRC Handelsblad van 18 september over de anti-Chinese rellen in Indonesië. Terloops maakt hij er melding van dat naast Chinese winkels christelijke kerken het doelwit van de relschoppers zijn.

Anti-Chinese rellen kent Indonesië vanaf 1945, het jaar waarin het zich onafhankelijk heeft verklaard. Geweld tegen katholieke en protestantse kerken is van latere jaren. In juni van dit jaar heeft Indonesia Christian Community Forum (ICCF) over het laatste verschijnsel een rapport uitgebracht.

Uit dit rapport blijkt dat het aantal vernielde en/of platgebrande kerken gestaag is toegenomen van nul in 1945 tot 29 in 1996.

Leken gewelddaden tegen christelijke kerken in Indonesië tot voor enkele jaren incidenten, het rapport laat zien dat ze een structurele plaag zijn geworden. De beeldenstorm woedt vooral op Java, maar komt ook op andere eilanden voor; zelfs op het tolerante Bali zijn vijf kerken vernield. Men neemt algemeen aan dat fanatieke orthodoxe moslims de aanstichters zijn van de geweldpleging jegens christelijke kerken. Een verklaring hiervoor in het ICCF-rapport luidt: “Christian religion is said to be a colonial religion and the religion of the pagans/nonbelievers.” Het rapport besluit met een oproep aan de christelijke kerkgenootschappen in Indonesië tot eenheid te komen en gezamenlijk het geweld te keren.

In zijn boek The Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order voorspelt Samuel P.

Huntington dat in de toekomst oorlogen niet meer worden gevoerd tussen staten, maar tussen culturen - als islam en christendom. Het lijkt er op dat Huntingtons voorspelling in Indonesië al werkelijkheid is.

    • Dr. Lambert J. Giebels Breda