Hotel Justitia

Infographic: Efficiency-verbeteringen en bezuinigingen ten spijt, de kosten van het gevangeniswezen volgen een stijgende lijn. Bedroeg de begroting voor het gevangeniswezen voor 1997 bijna 1,5 miljard gulden, voor 1998 is een dikke 1,6 miljard gulden geraamd.

Enerzijds heeft het gevangeniswezen te maken met een toename van het aantal veroordeelden en een verzwaring van de problematiek per gedetineerde. Meer mensen worden geïnterneerd wegens geweldsdelicten, meer gevangenen lijden onder psychische stoornissen en er is een groter aantal drugsverslaafden dan vroeger.

Anderzijds kampt het gevangeniswezen met een toenemende vraag naar efficiency.

Kostenbesparingen werden bereikt door de regimes te versoberen (meer arbeid, minder luxe), toepassing van efficiëntere behandelvormen en een verhoging van de bezettingsgraad.

De uitbreiding van het aantal cellen heeft geleid tot een forse vermindering van het aantal 'heenzendingen'. Wachtten begin 1996 nog 8.433 vonnissen op uitvoering, in december 1996 was dit aantal teruggebracht tot 5.355.

De kosten per dag (de 'dagprijs') van de diverse instellingen verschillen vooral door de verschillende soorten behandelingen van gedetineerden. “Rijksinrichtingen zijn wat duurder dan particuliere, omdat zij bestemd zijn voor de behandeling van 'relatief zware' gevallen,” zegt F. Treuren van rijksinrichting “De Hartelborgt” in Spijkenisse. “Zo beschikken wij hier over een psychiatrische intensive care, waar met B-verpleegkundigen in plaats van cipiers wordt gewerkt en de gedetineerden een individuele behandeling ondergaan. Dit soort behandelingsmogelijkheden drijven de kostprijs aardig op.”

Of particuliere inrichtingen efficiënter werken dan rijksinrichtingen is bij Justitie onbekend.

    • Herke van der Woude