Geknuffelde ratten

Het onderzoeksresultaat dat ratten die in hun eerste levensfase 'geknuffeld' zijn later minder stresshormonen produceren, zoals is te lezen in W&O van 13 september, lijkt mij voer voor criminologen en monocausale gedragsdeskundigen.

Er is sprake van een gedragscomponent die biologisch, maar niet genetisch bepaald is. Met een soort 'psychische' schakel, terwijl het al dan niet ontstaan ervan gebonden is aan sociale omstandigheden.

Het zal ook van die sociale omstandigheden afhangen of een en ander resulteert in ongewenst, dan wel bijzonder gewenst gedrag. Voor juristen is er geen probleem. Indien het ongewenste gedrag onder de noemer 'criminaliteit' valt, volgt er straf. Omdat dit een normatieve categorie is, zijn de daaruit veelal voortvloeiende stressverhogingen niet relevant.

    • F.E. Frenkel