Geen naheffing voor PTT Telecom en Libertel

DEN HAAG, 27 SEPT. PTT Telecom en Libertel krijgen bij een veiling van twee nieuwe frequenties voor mobiele telefonie geen naheffing voor hun vergunning. Het kabinet volgt hiermee de bezwaren die de Europese Commissie maakt tegen de naheffing. Libertel had daarover een een klacht bij de Commissie ingediend.

Dat heeft vice-premier Dijkstal gisteren na afloop van de ministerraad bekend gemaakt. De hoogte van de naheffing voor de twee bestaande aanbieders zou worden vastgesteld op basis van de opbrengst van de veiling van de twee nieuwe frequenties. De schattingen over het bedrag dat de overheid nu misloopt lopen uiteen tussen enkele honderden miljoenen tot ruim twee miljard gulden.

De Tweede Kamer was in juni nog akkoord gegaan met een veilingswetvoorstel waar de naheffing nog in vermeld stond. Jorritsma wilde de naheffing opleggen om bestaande aanbieders PTT Telecom en Libertel, die hun vergunning gratis hebben verkregen, niet te bevoordelen ten opzichte van nieuwe mobiele telefoonmaatschappijen (Enertel, Telfort, France Télécom) die hun licentie in een biedingsproces zullen moeten bemachtigen. PTT Telecom en Libertel kregen enige jaren geleden hun licentie van de overheid op grond van kwaliteitseisen.

In een motivatie voor haar besluit laat de Europese Commissie weten dat zij erop vertrouwt dat ook zonder een naheffing snel nieuwe aanbieders op de mobiele telefoniemarkt zullen toetreden.

Een woordvoerder van Libertel liet weten verheugd te zijn met de wetswijziging. “Het was ook beneden alle peil. Het is de bedoeling de mobiele telefoniemarkt open te breken, maar door de naheffing zouden wij een buitenproportioneel bedrag moeten betalen. Voor een jong bedrijf als Libertel zou dat de nekslag geweest zijn. Dat was volledig in strijd met elkaar. Het is verheugend om te zien dat het kabinet nagenoeg al onze voorstellen integraal heeft overgemomen.”

Ook bij PTT Telecom heerste optimisme over de wetsherziening.

Libertel en PTT Telecom zijn echter niet tevreden over de veiling, die ook nog eens honderden miljoenen zou moeten opbrengen.

Een woordvoerder van PTT Telecom laat weten dat een veiling niet eens meer nodig is. “Door het vrijgeven van nog meer frequenties in juni dit jaar is de schaarste opgeheven en kan iedereen die geïnteresseerd is een frequentie krijgen. Die hoeven dus niet meer per opbod verkocht te worden.” Daarnaast menen beide aanbieders dat het onrechtvaardig is dat zij niet mee mogen bieden op de tevens vrijgegeven Nozema-frequenties die in het voorjaar geveild worden.