Foliumzuur (2)

In W&O van 20 september gaf Bart Meijer van Putten uitleg over de enzymdefecten die de achtergrond vormen van het feit dat extra foliumzuur rond de conceptie de kans op open ruggetjes verkleint.

Vrouwen die zwanger willen worden, wordt aangeraden foliumzuurtabletten te slikken. Meijer van Putten eindigt zijn artikel met adviezen aan 'Degenen die de voorkeur geven aan natuurvoeding: lever, asperges, spinazie, spruitjes, volkorenproducten en peulvruchten zijn rijk aan foliumzuur'. Uit deze opmerking zou de liefhebber van natuurvoeding kunnen afleiden dat bij zwangerschapswens of zwangerschap extra lever aan te bevelen valt. Echter, lever bevat erg veel vitamine A, hetgeen schadelijk is voor de zich ontwikkelende vrucht. In 1996 adviseerde de Inspectie voor de Gezondheidszorg nog dat zwangeren moeten afzien van de consumptie van lever als orgaanvlees, en het gebruik van leverproducten moeten beperken tot één portie per dag (Medisch Contact 1996; 51: 58).

Een probleem van foliumzuurrijke voeding is, zoals Meijer van Putten terecht stelt, dat de aanstaande moeder dagelijks bijvoorbeeld een pond spruitjes naar binnen moet werken of zo'n dertig boterhammen. Daarnaast zijn er echter onzekerheden over de biologische beschikbaarheid van folaten (aan foliumzuur verwante stoffen) in voeding. Foliumzuur gaat voor een deel verloren bij de voedselbereiding. Bovendien dient het foliumzuur dat als polyglutamaat aanwezig is in de voeding afgebroken te worden tot een monoglutamaat om goed opgenomen te kunnen worden in de darmen. Dit is in tegenstelling tot het foliumzuur in tabletvorm dat stabiel is en direct zonder omzettingen opgenomen kan worden in het lichaam. Concluderend adviseren wij (aanstaande) zwangeren geen extra lever te eten, en naast een gevarieerde voeding dagelijks een tabletje foliumzuur in te nemen.

    • Mw.Dr. R.P.M. Steegers-Theunissen
    • de Katholieke Universiteit Nijmegen
    • Mw.Dr. M.C. Cornel