Extra geld voor zorg en onderwijs

DEN HAAG, 27 SEPT. Het kabinet gaat akkoord met de extra wensen van de Tweede Kamer op het gebied van zorg, onderwijs en rechtshandhaving. Minister Zalm (Financiën) ziet mogelijkheden de kosten hiervan voor zijn rekening te nemen.

Dat heeft vice-premier Dijkstal gisteren gezegd na afloop van de ministerraad. Bij de algemene politieke beschouwingen vorige week vroeg de Tweede Kamer om 285 miljoen gulden aan extra uitgaven, zonder overigens precies aan te geven waar het geld vandaan moest komen.

Het gaat dan om onderwerpen als meer geld voor kleinere klassen in het onderwijs, het schrappen van bezuinigingen op bedden in verzorgingstehuizen en extra geld voor de inburgering van vreemdelingen. Het meeste geld (negentig miljoen gulden) is bestemd voor de bejaardenoorden, om zo te voorkomen dat het aantal bedden daar daalt. Verder komt er meer geld voor onder meer politie en middelbaar beroepsonderwijs.

Volgens Dijkstal zijn de extra wensen per saldo voor 250 miljoen gulden ongedekt. “Maar minister Zalm van Financiën heeft in de plooien van zijn jas een oplossing gevonden, zo zei hij.” De vice-premier wilde niet zeggen waar minister Zalm het geld vandaan denkt te halen. De minister zal dit begin volgende week in een brief aan de Tweede Kamer kenbaar maken.