Directeur Vis van STER: Gezamenlijk advertenties werven is fout

ROTTERDAM, 27 SEPT. De samenwerking tussen twee organisaties die gezamenlijk advertenties gaan werven voor regionale omroepen is in strijd met de Wet economische mededinging. Dit zegt directeur C. Vis van de STER, verantwoordelijk voor de reclame van de landelijke publieke omroep.

De twee organisaties, de Regionale Omroepreclame (ROR) en de Omroep Reclame Nederland (ORN), kondigden deze week aan vergaand te zullen gaan samenwerken. De samenwerking leidt er volgens Vis toe dat de regionale omroepen mogelijk niet meer voldoen aan de voorwaarden die staatssecretaris Nuis (Media) voor de verstrekking van subsidie hanteert.

De ORN sloot eerder een overeenkomst met de STER. Staatssecretaris Nuis eist zo'n overeenkomst, omdat hij anders vreest dat landelijke en regionale publieke zenders met elkaar gaan concurreren om reclame-geld. Volgens directeur Vis van de STER komt die overeenkomst op losse schroeven te staan als gevolg van de samenwerking tussen ORN en ROR.

Deze laatste werkte tot nu toe voor publiek-private regionale omroepen TV West, TV Rijnmond en AT5. De ORN werkte voor publieke regionale omroepen in de rest van het land. ORN zal zo snel als mogelijk een belang nemen van vijftig procent in de ROR. De bedoeling is één loket te creëren voor reclame op regionale zenders.

Vis meent dat er ook sprake is van een publiek-private samenwerking, doordat de ROR voor regionale omroepen werkt waarin private partijen een belang hebben. Volgens Vis is zulke “publiek-private vermenging” bij het binnenhalen van reclamegelden niet toegestaan. “Dat geldt ook wanneer de STER gaat samenwerken met het bedrijf IP, dat de reclame verzorgt voor RTL4 en SBS6. Dan word je teruggefloten door het ministerie van Economische Zaken, omdat het in strijd is met de Wet Economische Mededinging.”

Directeur H. Kolmer van deORN bestrijdt dat er sprake is van publiek-private samenwerking.

“De ROR werkt voor zenders die deels privaat worden gefinancierd, maar die wel een publieke taak hebben. Zij vallen volgens de Mediawet dus gewoon onder de publieke omroep.” Volgens hem is de samenwerking wel toegestaan volgens de voorwaarden van Nuis.

Kolmer gaat er vanuit dat de overeenkomst van de ORN met de STER nog steeds van kracht is.

Medewerker J. Vosselman Bosch van het Commissariaat voor de Media is het met Kolmer eens. Aangezien de ROR niet langer werkt voor de geheel commerciële regionale zender TV8 in Brabant en Limburg - waarvan uitgever VNU volledig aandeelhouder is - is de samenwerking volgens hem “geen enkel probleem”. Een woordvoerder van Nuis zegt nog geen kennis te hebben genomen van de overeenkomst tussen ROR en ORN. Het ministerie wil pas na bestudering reageren.

    • Peter de Bruijn