Blind date

Zoals er verschillende soorten mensen bestaan, zo bestaan er ook verschillende soorten vissen. Maar eveneens bestaan er verschillende soorten soorten.

Wanneer daar geen duidelijk onderscheid tussen gemaakt wordt, wordt de duidelijkheid van een wetenschappelijk artikel vertroebeld, zoals naar mijn mening het geval is bij het artikel 'Blind date. Vertroebeling van Victoriameer verstoort soortvorming bij vissen' (W&O, 20 september).

Het biologisch begrip 'soort' (= species) houdt in dat individuen uit die groep onderling nageslacht kunnen voortbrengen, hetgeen met individuen van een andere species niet mogelijk is. Wanneer er gesproken wordt over een roodgekleurde vis die met een blauwgekleurde nakomelingen krijgt, dan is er duidelijk sprake van voortplanting binnen de biologische soort. Zoals er negers en blanken bestaan, zo bestaan er rode en blauwe haplochrominen en zolang die voor nakomelingen kunnen zorgen behoren ze tot dezelfde soort.

Doordat het in het artikel niet aldoor duidelijk is wanneer gesproken wordt over biologische soort en wanneer over een andere soort kleur, is er sprake van een vertroebeling van het begrip 'soort'.

    • J. Egter van Wissekerke
    • Dierenarts Heemstede