Wijers weerspreekt Shell Nederland

DEN HAAG, 26 SEPT. Minister Wijers (Economische Zaken) is niet onder de indruk van de kritiek van Shell Nederland op zijn pogingen de Nederlandse benzinemarkt open te breken. “Ik constateer dat de marges voor de Nederlandse pomphouders hoger zijn dan elders in Europa en dat er geen nieuwe toetreders op de benzinemarkt komen”, zei Wijers gisteren in een overleg met de Tweede Kamer.

President-directeur J.H. Schraven van Shell Nederland lanceerde afgelopen week een scherpe aanval op de plannen van Wijers om meer concurrentie te laten plaats hebben op de benzinemarkt. Volgens Schraven is de concurrentie in Nederland al heel groot en leidt een verlaging van de marges van de distributeurs tot het sluiten van vele benzinepompen. Schraven ergert zich aan suggesties van de politiek dat oliemaatschappijen de prijs kunstmatig hoog zouden houden en wijst erop dat vele pomphouders onder de adviesprijs verkopen.

Wijers hield gisteren koeltjes vast aan de bevindingen in het rapport 'Toetredingsdrempels voor benzine servicestations', dat onlangs in opdracht van zijn ministerie is gemaakt. In dit rapport dat gisteren werd besproken met de vaste kamercommissies voor Economische Zaken en Verkeer en Waterstaat, wordt geconstateerd dat de distributiemarge in Nederland ongeveer een kwartje per liter is. In het Verenigd Koninkrijk bedraagt de marge voor de pomphouder en de oliemaatschappij ongeveer negen cent.

De afgelopen jaren is het aantal benzinestations mede onder invloed van door de overheid gesubsidieerde sluitingen afgenomen van 6.600 naar 4.200. “Daardoor is de omzet aan benzine bij de pomp jaarlijks met een procent toegenomen en dat biedt ruimte voor een daling van de distributiemarge. In plaats daarvan is de marge in deze periode met 15 procent toegenomen”, zei Wijers. De minister wilde “nog geen politiek uitspraak” doen over de oorzaken van de hoge marge, zolang de Economische Controle Dienst (ECD) nog onderzoek doet naar mogelijke prijsafspraken van oliemaatschappijen.

CDA-woordvoerder Van Leers constateerde gisteren dat er inmiddels sprake is van “een vettige, smerige oorlog” tussen de overheid en de benzinebranche. Van Leers leidt dat af uit de uitspraken van Schraven èn uit de recente rechtszaak van de kleine pomphouders in de grensstreek tegen de staat over de accijnsverhoging. “Het is een spelletje Zwarte Pieten tussen overheid en de branche geworden”, meent Van Leers.

De PvdA ziet in de airmiles en de zegeltjes een vorm van “gedwongen winkelnering” van de benzinestations. “Het zou beter zijn als de pompen de klant de keuze gaven tussen een directe korting en sparen voor een handdoek. Dat geeft prikkels voor prijsconcurrentie”, zei Kamerlid De Jong. Wijers vindt de kortingsacties echter een zaak van de benzinemaatschappijen zelf.