Twist over EU-geld draait om invoerrechten

ROTTERDAM, 26 SEPT. Wie draait er op voor de invoerrechten die in de haven van Rotterdam worden geïnd en vervolgens overgemaakt aan de Europese Unie? Daar gaat het om in de discussie tussen Nederland en zijn Europese partners over de vraag of Nederland al dan niet buitenproportioneel veel aan de kassen van de Europese Unie bijdraagt.

“Zalm manipuleert cijfers”, brieste een zwaar geïrriteerde Luxemburgse ambassadeur bij de Europese Unie gisteren nog in Brussel. Volgens veel lidstaten vergeet Nederland bij zijn klaagzang over de te grote Nederlandse netto-bijdrage dat de invoerrechten in Rotterdam, die officieel deel uitmaken van de betalingen van Nederland aan de EU, weliswaar door Nederland worden geïnd, maar vervolgens worden doorberekend aan het land waar de in Rotterdam ingevoerde goederen terechtkomen.

Douanerechten op een auto die in Rotterdam wordt ingevoerd maar wordt doorgestuurd naar Duitsland, worden uiteindelijk door de Duitser betaald die de auto koopt en drukken daarom niet op de Nederlandse economie. Het is onredelijk van Nederland om die invoerrechten klakkeloos op te tellen bij de bijdrage aan 'Brussel', zo luidt het argument. Fijntjes herinnerde de Luxemburgse ambassadeur er gisteren aan dat maar liefst 1,6 van de 4 miljard die Nederland aan de EU stort, afkomstig is van deze invoerrechten.

Het ministerie van Financiën in Den Haag is het met die redenering absoluut niet eens. In 1995 stuurde het ministerie al een nota aan de Tweede Kamer, waarin het op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek concludeerde dat circa negentig procent van de in Rotterdam geïnde invoerrechten wel degelijk op de Nederlandse economie drukken. Veel goederen die in Rotterdam worden ingevoerd, gaan verzegeld naar het land van consumptie. De invoerrechten worden daar geïnd en niet in Rotterdam. Dat Nederland zoveel invoerrechten int, komt door de aard van de Nederlandse invoer. Zo importeert Nederland, aldus het ministerie, veel auto's van buiten de Europese Unie omdat hier geen omvangrijke auto-industrie is zoals in Frankrijk of Italië. Omdat op auto's van buiten de EU een hoog invoertarief ligt, is het niet verwonderlijk dat Nederland relatief veel invoerrechten int. Maar die auto's blijven in Nederland en de douanerechten drukken daarom wel degelijk op de Nederlandse economie.

Eén ding lijkt inmiddels duidelijk geworden uit de discussie: spijkerharde cijfers over de douanerechten in Rotterdam zijn er niet. “Een mooie taak voor het Europese Bureau voor de Statistiek om daar eens goed naar te kijken”, aldus André Middelhoek, oud-president van de Europese Rekenkamer.