Studenten nemen maatregelen tegen vernederingen

ROTTERDAM, 26 SEPT. Studentenverenigingen zullen zelf maatregelen treffen om te voorkomen dat er binnen de verenigingen lichamelijke en geestelijke vernederingen plaatsvinden. Buitensporig alcoholgebruik bij activiteiten van verenigingen of verenigingsleden moet worden uitgesloten. Dit bleek gisteren na een overleg tussen minister Ritzen (Onderwijs) en de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV).

Ritzen en de LKvK spraken elkaar op het ministerie van Onderwijs in Zoetermeer naar aanleiding van de dood van een student in Groningen. De 18-jarige jongen overleed anderhalve week geleden, nadat hij bij een welkomstfeestje in een studentenhuis een liter jenever had gedronken.

Ritzen wilde aanvankelijk een gedragscode voor studentenverenigingen opstellen, maar de verenigingen hebben nu besloten om zelf het initiatief te nemen. De LKvV had al eerder laten weten niets voor een gedragscode te voelen. Ook premier Kok wees vorige week een dergelijke code van de hand. De LKvV zal nu zelf afspraken gaan maken. “We gaan inventariseren wat de verenigingen in Nederland zelf al doen, daarna gaan we bezien wat we zullen doen. Het opstellen van richtlijnen behoort tot de mogelijkheden”, aldus voorzitter A. de Witte.

Minister Ritzen heeft tegenover de LKvV erkend dat studentenverenigingen de laatste jaren al veel hebben gedaan om hun profiel aan te passen aan de hedendaagse student en de hedendaagse samenleving. Veel studentenverenigingen hebben volgens de minister al ingespeeld op de strengere eisen die de laatste jaren aan de studieprestaties van studenten worden gesteld. Maar de minister vindt dat de genomen maatregelen nog niet in alle gevallen voldoende zijn geweest om uitwassen te voorkomen.

Volgens een woordvoerder van Ritzen is een gedragscode “niet per se noodzakelijk”, maar zal wel gecontroleerd moeten worden wat voor afspraken er uiteindelijk worden gemaakt.