Restant BKR naar uitleen Amsterdam

RIJSWIJK, 26 SEPT. Het restant van de kunstwerken die de overheid in het kader van de BKR-regeling heeft aangekocht, komt in handen van de Stichting Beeldende Kunst (SBK) van Amsterdam. Dat schrijft staatssecretaris Nuis (OCW) in een brief aan de Tweede Kamer.

Hiermee wordt voorkomen dat 48.000 overgebleven kunstwerken in de rijksdepots waar weinig of geen belangstelling voor is, worden vernietigd. De Amsterdamse SBK, een organisatie voor kunstuitleen, zal de werken in haar depots opslaan en geleidelijk in de samenleving inbrengen. Het ministerie heeft hiervoor gekozen om de markt niet te laten bederven door een plotselinge grote toevloed van kunstwerken.

Het rijk had in de loop van de Beeldende Kunstenaars Regeling (BKR) 200.000 kunstwerken aangekocht. Na schenkingen en overdrachten aan non-profit instellingen waren hiervan nog 93.000 werken overgebleven. De Stichting Kunstwegen, in 1994 opgericht door het toenmalige ministerie van WVC om de resterende BKR-kunst onder te brengen bij de kunstuitlenen of terug te geven aan de kunstenaars, heeft daarvan 5000 werken overgedragen aan vijftig kunstuitlenen, aangesloten bij de Federatie Kunstuitleen. Kunstenaars kregen ongeveer 40.000 werken terug. Uiteindelijk bleven er 48.000 over, waarvan 42.000 op papier en 6000 schilderijen, objecten en textilia.

Deze werken konden tot voor kort nergens ondergebracht worden en het plan was ze te vernietigen. In kunstenaarskringen rees daartegen veel protest. De SBK Amsterdam heeft vervolgens aangeboden alle resterende werken op papier over te nemen, alsmede de overige werken, voor zover hun toestand dat toelaat. Naar verwachting zullen 2 tot 3000 kunstwerken overblijven die zo beschadigd zijn dat zij als verloren beschouwd moeten worden. Deze werken zullen volgens Nuis na een zorgvuldige procedure worden vernietigd. Voor de selectie wordt een onafhankelijke commissie in het leven geroepen bestaande uit de Inspecteur Cultuurbezit, een conservator en een kunstenaar.

Ook de gemeente Amsterdam is in gesprek met de SBK over een eventuele overdracht van de BKR-kunst die zich nog in de depots van het Stedelijk Museum bevindt. Volgens een woordvoerder van de gemeente is het wachten nog op een rapportage van het museum, die in oktober wordt verwacht.