Ramsj

Hans van Straten: Multatuli. Paperback, Bas Lubberhuizen 1995, van ƒ 59,50 voor ƒ 19,90. Steven Sterk Utrecht.

Volgens de flaptekst is dit de eerste biografie van Douwes Dekker (1820-1887) die verder gaat dan de 'Max Havelaar'. Deze bestseller hielp Douwes Dekker niet uit de zorgen. Zijn gezin leed gebrek en vluchtte tweemaal naar Italië. Volgende boeken werden doodgezwegen en Douwes Dekker leed honger, kreeg schulden en had veel minnaressen. Pakkend geschreven.

    • Ewoud Sanders