Ramsj

A. Lammers: Helden van het geloof. Paperback, Balans 1988, van ƒ 27,50 voor ƒ 6,95. De Slegte.

Gunstig ontvangen boek over de Amerikaanse 'geloofhelden'. Lammers beschrijft de grote invloed van dominees als Billy Graham, Pat Robertson en Martin L. King. De Volkskrant sprak bij verschijning van 'een bij vlagen briljant boek'. Met een beredeneerde literatuuropgave.

    • Ewoud Sanders