Onderzoek naar machtsmisbruik van Intel

NEW YORK, 26 SEPT. De Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) onderzoekt of Intel, de dominante chipproducent, zijn bijna monopoliepositie misbruikt en zich daarbij schuldig maakt aan strafbare feiten.

De FTC heeft in het kader van een voorbereidend onderzoek documenten opgevraagd bij Intel, bij computerproducent Digital Equipment Corporation (DEC) en bij chipproducent Cyrix. De drie bedrijven hebben dit bevestigd. De FTC heeft volgens Intel een breed scala aan documenten opgevraagd wat er op wijst dat het onderzoek ruim van opzet is en jaren kan duren. Al eerder is Intel van 1991 tot 1993 door justitie onderzocht.

Intel is een zeer succesvolle maker van computerchips. Zijn produkten zijn te vinden in 90 procent van alle pc's ter wereld. Intel is daardoor in een positie om eisen te stellen aan makers van pc's.

In mei klaagde DEC Intel aan wegens schending van het patentrecht. Intel reageerde met het indienen van een aanklacht tegen DEC. Omdat Intel ook een leverancier is van chips aan DEC ontstond een vreemde situatie. Intel dreigde toen met het stopzetten van producten aan DEC met ingang van het vierde kwartaal. De industrie fronste zijn wenkbrauwen omdat dit werd gezien als een zeer zwaar pressiemiddel. Later trok Intel dat dreigement weer in.

Donald Baker, voormalig hoofd van de antitrustafdeling van justitie sprak over “een serieus onderzoek”. Volgens Baker onderzoekt de FTC of Intel zich gedraagt als een monopolist.