Onderzoek naar effect minimumloon

DEN HAAG, 26 SEPT. Afschaffing van het minimumloon leidt niet tot meer werkgelegenheid. Landen zonder of met een laag minimumloon kennen een grotere werkloosheid onder laaggeschoolden dan landen met een wettelijk minimumloon zoals Nederland.

Dat is de conclusie van onderzoek door E. Vogels, werkzaam op het ministerie van Sociale Zaken, naar de relatie tussen werkloosheid en minimumloon. Vogels publiceerde haar onderzoek in het economenblad ESB.

Uit het onderzoek blijkt dat Engeland nauwelijks wettelijke regels kent bij de loonvorming, maar wel kampt met een hoge werkloosheid onder laag opgeleiden. Ook Finland kent geen minimumloon, maar 22,7 procent van de laaggeschoolden zit zonder werk. Daarmee is Finland koploper van de onderzochte landen. In Nederland ligt de werkloosheid van alle laaggeschoolden op 8,2 procent.

“Veelal worden juist de Verenigde Staten als voorbeeld gesteld van hoe het zou moeten”, schrijft Vogels in ESB. Uit haar onderzoek blijkt echter dat dit land een veel grotere werkloosheid van laag opgeleiden heeft dan Nederland.

Het minimumloon kwam vorige week in de Tweede Kamer aan de orde bij de algemene politieke beschouwingen toen fractievoorzitter Wallage (PvdA) pleitte voor een verhoging van het laagste loon. Premier Kok wierp daar tegenin dat naarmate het minimumloon hoger is, het schadelijke effect op de werkgelegenheid groter zal zijn. Ook daarvan heeft Vogels geen enkel bewijs gevonden.

Het bestaan van een wettelijk minimumloon in een land leidt er niet toe dat de werkloosheid onder laaggeschoolden hoger is dan elders. Zo gaat in de Verenigde Staten en Spanje een hoge werkloosheid onder laaggeschoolden gepaard met met een laag minimumloon. In Noorwegen en Oostenrijk is de situatie precies omgekeerd: een hoog minimumloon, maar een lage werkloosheid onder volwassenen met weing scholing.

Vogels plaatst de kanttekening dat in sectoren waar veel mensen voor het wettelijk minimumloon werken, een verlaging van dit loon tot een grotere vraag naar arbeid zal leiden. “Maar of dit leidt tot een afname van de werkloosheid is de vraag.”