Multihouse betaalt schade nutsbedrijven

G. Sanderink, eigenaar van automatiseerder Multihouse, betaalt de samenwerkende nutsbedrijven (SWV) 5,9 miljoen gulden schadevergoeding.

Dat bedrag is vorige week in kort geding vastgesteld. De claim berust op het mislukte automatiseringsproject Numis-2000. Na afloop van het kort geding was Sanderink nog voornemens een bodemprocedure te beginnen. Sanderink zegt nu dat hij de handen wil vrij krijgen om te werken aan de toekomst van Multihouse.

De schadeclaim van de Nutsbedrijven bedroeg oorspronkelijk 173 miljoen gulden.