LIZ TAYLOR

De Brits-Amerikaanse filmster Elizabeth Taylor, die acht keer getrouwd is geweest, laatstelijk met de bouwvakker Larry Fortensky, en twee keer met acteur Richard Burton, heeft verklaard dat ze twijfelt aan de noodzaak van het huwelijk. In een tijdschrift voor seropositieven Poz verklaarde Taylor, die zich inzet de bestrijding van aids: “Ik zie niet in waarom twee mensen van dezelfde of de andere sexe tegenwoordig nog behoefte hebben om met elkaar te trouwen.”

    • Martijn Meijer