Jeugdcriminaleit in Europa (Groot-Brittannie); Boete bij falend ouderschap

LONDEN, 26 SEPT. Instelling van een avondklok voor jonge onruststokers. Ouders verantwoordelijk stellen voor het wangedrag van hun kinderen. Dat zijn twee van de plannen die Jack Straw, de Britse Labourminister van Binnenlandse Zaken, gisteren lanceerde om de stijgende jeugdcriminaliteit te bestrijden. Na een consultatieproces met betrokkenen volgt volgend jaar een nieuwe wet op de misdaad en opgeregeldheden.

Al in de oppositie heeft Labour de afgelopen jaren getoond net zo bezorgd te zijn over de tanende recht en orde-situatie als de Conservatieven. Het was premier Blair die als schaduwminister voor Binnenlandse Zaken vier jaar geleden als eerste met de inmiddels legendarische leus kwam: 'Tough on crime, tough on the causes of crime', wat wil zeggen dat zowel de misdaad zelf als de maatschappelijke oorzaken van de misdaad hard aangepakt moeten worden. Toen de Labourleider een jaar geleden op het partijcongres in Blackpool zijn 'contract met Groot-Brittannië' presenteerde, was één van de vijf beloften die hij aan het volk deed dat jeugdige criminelen sneller en zwaarder zouden worden gestraft.

Britten maken zich meer zorgen over hun veiligheid dan over werkloosheid of inflatie, zo blijkt uit onderzoek. Daar hebben ze ook alle reden toe, want de kans om slachtoffer te worden van een geweldsmisdrijf, inbraak of autodiefstal is in Engeland en Wales groter dan waar ook in Europa, groter zelfs dan in de Verenigde Staten. In 1995 werd 3,6 procent van de bevolking in Engeland en Wales door dergelijke delicten getroffen en 2,7 procent van de Schotse bevolking. In Nederland was dat volgens de International Crime Victimisation Survey 1,9 procent. Bijna één op de drie mensen in Engeland en Wales durft in het donker niet meer de straat op. In Nederland is dat één op vijf.

De meeste zorgen maakt de Britse regering zich over de jeugdcriminaliteit, die de laatste tien jaar met veertig procent is gestegen. De jaarlijkse schade in Engeland en Wales wordt geraamd op vier miljard pond, vijf miljard pond als ook Schotland en Noord-Ierland worden meegerekend. Volgens cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een kwart van alle jongens en een vijfde van alle meisjes onder de achttien jaar al eens een misdrijf gepleegd.

Een kwart van alle criminelen die bij de Britse politie bekend zijn, is jonger dan achttien. Volgens het laatste rapport van de Britse Rekenkamer wordt maar vijf procent van de misdrijven die jongeren plegen door de politie opgelost en niet meer dan drie procent eindigt met een vonnis.

Minister van Binnenlandse Zaken Jack Straw kondigde gisteren een “ingrijpende revisie” van het jeugdrechtssysteem aan. Politie, scholen, reclassering en maatschappelijk werk moeten beter samenwerken. Rechters krijgen de bevoegdheid een uitgaansverbod in te stellen om te voorkomen dat kinderen 's avonds over straat dwalen. Ouders worden aansprakelijk gesteld voor de naleving. Om het spijbelen terug te dringen moeten ouders er ook persoonlijk op toezien dat hun kinderen daadwerkelijk naar school gaan. Op tekortschietend ouderlijk toezicht staat een boete van ten hoogste duizend pond. Bij herhaling kunnen ze in de gevangenis belanden en uit de ouderlijke macht worden gezet. Ook kunnen ouders worden gedwongen cursussen te volgen om te leren omgaan met hun opstandige kroost.

Straw bepleit ook de invoering van nieuwe straffen om jeugdige geweldplegers en vandalen met de consequenties van hun daden te confronteren. In het vervolg zouden ze gedwongen kunnen wordende schade te herstellen die ze zelf hebben aangericht . Ook kunnen ze verplicht worden zich persoonlijk of schriftelijk tegenover hun slachtoffers te verontschuldigen.

    • Dick Wittenberg