Geen vrees bij bedrijven voor invoering euro

AMSTERDAM, 26 SEPT. Een kwart van de kleinere beursgenoteerde ondernemingen verwacht een positief effect van de invoering van de euro op de nettowinst in de komende jaren. Slechts vijf procent denkt dat de euro slecht is voor hun winstgevendheid.

Dit blijkt uit een onderzoek dat de effectenbank Kempen & Co heeft laten verrichten onder bestuurders van 500 kleinere Europese beursgenoterde ondernemingen, waarvan tweederde een marktwaarde heeft van minder dan een miljard gulden. Met name ondernemingen uit de zuidelijke Europese landen tonen zich optimistisch. Bij ondernemingen uit de Benelux, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland zijn de verwachtingen het minst, maar ook overwegend positief.

21 Procent van de door het bureau Inter/View ondervraagde Europese ondernemingen denkt na de invoering van de euro er in omzet op vooruit te gaan, tegen 2 procent die een omzetdaling vreest. Ook hier zijn Zuideuropese bedrijven het meest optimistisch. Zij zetten op dit moment, met gemiddeld 20,7 procent, het minste van hun producten en diensten af in het Europese buitenland. De Scandinavische landen zijn de grootste exporteurs naar de rest van Europa, met gemiddeld 43,1 procent van de omzet.

De ondervraagde ondernemingsbestuurders, vooral die uit Duitsland en de omringende landen, zien de voordelen voor nettowinst en omzet niet zozeer de eerste jaren direct na de invoering van de euro optreden, maar juist in de jaren daarna.

Volgens Kempen rekent de uitkomst van het onderzoek af met het idee dat kleinere ondernemingen in de klem raken in de Economische en Monetaire Unie (EMU), omdat de grotere ondernemingen, die al Europawijd opereren meer voordelen zouden hebben. De EMU begint in 1999. De ene Europese munt, de euro, wordt dan giraal ingevoerd. Munten en biljetten komen pas in 2002 in omloop.

Kempen heeft het onderzoek laten uitvoeren in verband met de lancering van een nieuw beleggingsfonds, het Orange European Smallcap Fund, dat zich richt op beleggingen in 'smallcaps'; ondernemingen met een relatief kleine beurswaarde.

De beleggingsstrategie zal worden gevoerd vanuit Schotland, door de vermogensbeheerder Voyageur International Asset Managers, dat door Kempen & Co is overgenomen. De naam van dit bedrijf, dat zich heeft gespecialiseerd in beleggingen in smallcaps, zal worden veranderd in Kempen Capital Management UK.

Het fonds, waarvoor een aanvankelijke omvang van ruim 100 miljoen gulden is voorzien, moet volgens Kempen kunnen uitgroeien tot een omvang van meer dan een miljard gulden. Het zal zich richten op beleggingen in ondernemingen met een beurswaarde van tussen een half miljard en een miljard gulden.