'Gebrek aan vertrouwen'; Gemeenten vinden kabinet bemoeizuchtig

DEN HAAG, 26 SEPT. De gemeenten hekelen de bemoeizucht van het kabinet-Kok. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten signaleert een ontwikkeling waarbij de rijksoverheid meer macht naar zich toetrekt.

De lokale lasten voor huishoudingen worden volgend jaar met 100 gulden verlaagd. Het kabinet trekt daar 700 miljoen gulden voor uit. Om er zeker van te zijn dat de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten met dit bedrag worden verlaagd, wordt de Gemeentewet gewijzigd, waardoor de gemeenten worden verplicht de lastenverlichting door te geven. In een brief aan minister-president Kok noemt VNG-directeur Van den Berg dit “een ongepast signaal van gebrek aan vertrouwen”.

De maatregel schept alleen maar verwarring bij de burger, aldus Van den Berg. Volgens hem weet de burger door de compensatie nauwelijks meer waarom gemeentelijke heffingen juist een hoge prijs hebben. De VNG-directeur beschouwt het optreden van Kok als een te grote controle door de centrale overheid, waarvan de suggestie uitgaat dat de gemeenten op onredelijke wijze kosten in rekening brengen.

Van den Berg stelt dat het kabinetsoptreden een grondwettelijke inbreuk op de eigen bevoegdheden van de gemeenten vormt. De VNG verlangt dan ook in de brief op korte termijn een gesprek met Kok.

In de vorig jaar verschenen nota 'Lokale lastendruk' concludeerde het kabinet dat de Haagse inkomenspolitiek wordt gefrustreerd door lokale politici. Stijgende lokale lasten hebben direct invloed op de koopkracht van burgers. De afgelopen jaren zijn de lasten vooral gestegen door forse verhogingen van de lokale milieuheffingen.

Het kabinet streeft ernaar meer greep te krijgen op gemeentelijke belastingen en heffingen. Een nieuwe wet moet garanderen dat de extra donatie in het gemeentefonds van 700 miljoen gulden ook bij de burger terechtkomt. Het kabinet wil een “absolute garantie” dat dat gebeurt.