Garantie op kamer voor student

GRONINGEN, 26 SEPT. Eerstejaarsstudenten die volgend studiejaar in Enschede gaan studeren, krijgen van de gemeente de garantie dat ze een kamer krijgen.

Enschede kent sinds twee jaar geen kamernood meer. Dat komt onder meer doordat het aantal studenten in het hoger onderwijs is teruggelopen, net als elders in Nederland.

Enschede zegt de eerste studentenstad te zijn met een 'kamergarantieplan'. Een stichting waarin gemeente, universiteit, hogeschool en de kunstacademie samenwerken, heeft het plan met de naam 'Roomservice' ontwikkeld.

Het gaat vooral om woningen in de binnenstad en directe omgeving, in met name achterstandswijken. Daarmee biedt het initiatief woningbouwverenigingen “een uitgelezen kans” de eenzijdige bevolkingssamenstelling in deze wijken te doorbreken, aldus een woordvoerder. De stad huisvest omstreeks 15.000 studenten. Het leeuwendeel van de academische eerstejaarsstudenten verblijft op een campus met ongeveer 2.000 wooneenheden. De stad telt verder zo'n 1.000 studentenhuizen. Ook worden studenten gehuisvest via woningbouwverenigingen en particulieren.