Eigen ziekenfonds Akzo Nobel

De Ziekenfondsraad heeft gisteren minister Borst van Volksgezondheid geadviseerd het ziekenfonds van Akzo Nobel toe te laten als ziekenfonds.

Dat opent de mogelijkheid voor andere bedrijven om een eigen ziekenfonds op te richten. Volgens de Ziekenfondsraad voldoet het fonds aan alle wettelijke eisen: geen winstoogmerk, minimaal 1,1 miljoen gulden in kas, en inspraak voor de verzekerden.

De Ziekenfondsraad betreurde het echter dat de raad geen inhoudelijk oordeel mag vellen over de zaak. Met name de FNV en de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie hebben moeite met het initiatief.