Correcties & Aanvullingen

Gardameer

In het artikel Dood aan het Gardameer (in de krant van maandag 8 september, pagina 22) wordt beschreven hoe een Nederlandse man op een camping overlijdt aan een hartaanval. Centraal stond daarin de gebrekkige hulpverlening van de Italiaanse ziekenbroeders. Deze beschrijving was onjuist. De hulp werd correct gegeven. Nadat de ziekenbroeders bemerkten dat zij niets meer konden doen, werd een arts geroepen die officieel de dood vaststelde. Daarna is het lichaam door een lijkwagen afgevoerd. De redactie biedt aan de weduwe haar verontschuldigingen aan.

Klikken

In het artikel Klikken lijkt een deugd te worden (in de krant van maandag 22 september, pagina 3) stond dat M. Waalkens (VVD) ex-Statenlid is in de provincie Friesland. Dat is onjuist. Waalkens is nog steeds Statenlid en ex-gemeenteraadslid van Leeuwarden.

Scrabble

In het artikel Nooit meer ruzie (in de krant van donderdag 25 september, Agenda pagina 3) werd gesuggereerd dat de wedstrijdscrabbelaars de officiële regels overtreden door de IJ ook te gebruiken als Y. Dat is niet het geval. Sinds enige jaren bevinden zich in de scrabbledozen namelijk niet alleen twee IJ's (letterwaarde 4) maar ook een Y (letterwaarde 8). In het stuk werd ook de indruk gewekt dat het woord 'kluwende' toegestaan was als tegenwoordig deelwoord van 'opkluwen'. Maar 'kluwende' mag alleen als verleden tijd van het werkwoord 'kluwenen'. Het tegenwoordig deelwoord van opkluwen mag niet worden gescheiden en is dus 'opkluwende'. Bestellingen van de lijst moeten worden gericht aan de Scrabble-Bond Nederland, postbus 23804, 2502 GV Den Haag, en liever niet aan het onder het artikel vermelde telefoonnummer in Amersfoort.

Bouterse

In het artikel Brazilië ziet Bouterse liever niet meer komen (in de krant van donderdag 25 september, pagina 2) staat dat Nederland 2000 man paraat heeft voor een VN-brigade. Dit is onjuist. Nederland wil dat de Verenigde Naties 2000 militairen recruteren om snel bij conflicten ter plekke te zijn en wil bijdragen aan zo'n brigade.