Westerkerk

Rita Kohnstamm schrijft dat er ten tijde van het beroepingswerk in de Amsterdamse Westerkerkgemeente een kleine groep was die voor de vervulling van de vacature van ds. Ter Linden een andere predikant op het oog had dan de door de beroepingscommissie voorgedragen ds. F.W. Oosterwijk (NRC Handelsblad, 20 september).

Ik was voorzitter van deze beroepingscommissie en later voorzitter van de kerkenraad. Mij en mijn medeleden was en is niets bekend over een toen volgens Kohnstamm door een groep 'begeerde' (andere) dominee.

Niet alleen de beroepingscommissie was unaniem in haar voordracht, ook de wijkkerkenraad was dat. Voor zover de kerkorde dat toelaat hebben wij de gemeenteleden in alle openheid regelmatig geïnformeerd. Hun suggesties hebben alle aandacht gekregen.

Met alle waardering voor Kohnstamm en haar columns moet ik haar opmerkingen over de eigen kandidatuur van een minderheidsgroep naar het rijk der fabelen wijzen.

    • E.J. Mathies