Website

Op de site van de RKK is de nieuwe bisschoppelijke brief te lezen, want de bisschoppen, zo laat de roomse afdeling van de KRO weten, willen ook de nieuwe media voor hun zegenende arbeid gebruiken. De brief is voorzien van geluid en beeld, alsmede verwijzingen naar andere stichtende sites. Tevens zijn er de 'BidBytes' te vinden, waarmee het omroeppastoraat de lezer met Bijbelfragmenten een hart onder de riem steekt.

(http://www.omroep.nl/rkk/)