VN'ers Angola vechten straf aan

DEN HAAG, 25 SEPT. Enkele militairen die administratiefrechterlijk zijn bestraft voor wangedrag in Angola zijn van plan dit juridisch aan te vechten. Dit bleek vanmiddag uit de toelichting van minister Voorhoeve (Defensie) in de Tweede Kamer bij het debat over de VN-missie in Angola.

De Tweede Kamer toonde zich kritisch over de in haar ogen milde bestraffing van de tien Nederlandse militairen, die zich in 1994 onder meer schuldig hebben gemaakt aan een poging tot drugssmokkel, seksuele betrekkingen met minderjarigen en drankmisbruik. De helft van hen is inmiddels uit dienst ontslagen, tegen een loopt een justitieel onderzoek voor drugssmokkel en vijf hebben een aantekening in hun dossier gekregen, een zogeheten 'ambtsbericht'.

Voorhoeve vindt deze maatregelen “niet te licht” en zei dat hij niet anders kon dan “gewoon de zorgvuldige procedures te volgen. De mogelijkheid tot tuchtrechtspraak is inmiddels verjaard, terwijl ontslag kan worden aangevochten bij de rechter. “Ik heb zelfs begrepen dat sommige betrokkenen het ambtsbericht niet accepteren en de wegen zullen bewandelen om dit te bestrijden”, zei Voorhoeve.

Voorhoeve was het met de Kamer eens dat de leiding van de landmacht de minister eerder op de hoogte had moeten stellen. “Men heeft er niet voldoende bovenop gezeten en de zaak onvoldoende krachtig aangepakt”, zei Voorhoeve.

Volgens hem werd de “aandacht geabsorbeerd” door de VN missie in voormalig Joegoslavië. Voorhoeve verwacht dat het risico dat er niet wordt geïnformeerd nu “aanmerkelijk minder” is, omdat tegenwoordig bij VN-missies een Nederlandse contigentscommandant meegaat die direct of indirect rapporteert aan de stafchef.