Vertrouwen van consumenten blijft rotsvast

ROTTERDAM, 25 SEPT. Het vertrouwen van de consumenten in de conjunctuur blijft onveranderd groot. Dat blijkt uit het maandelijks onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) naar economisch klimaat en koopbereidheid van particulieren.

Uit het jongste Consumenten Conjunctuuronderzoek van het CBS blijkt dat het optimisme onder consumenten op hetzelfde hoge peil staat als in augustus, toen een recordniveau werd geregistreerd. De indicator bereikte opnieuw de waarde van 19, hetgeen betekent dat per saldo 19 procent van de consumenten zich positief uit over de eigen financiën en de conjunctuur.

Consumenten zijn 's zomers doorgaans optimistisch in hun oordeel. Het CBS noemt het opmerkelijk dat de indicator nu al negen maanden zo'n hoog niveau kent. Dit is sinds het begin van dit type onderzoek in 1972 nog nooit voorgekomen.De consumenten zijn zeer te spreken over de economische situatie in Nederland. Per saldo geeft 24 procent aan hierover positief te zijn. De enquête van het CBS wordt in de eerste tien werkdagen van iedere maand gehouden. Het gunstige nieuws van Prinsjesdag heeft de beoordeling dus niet beïnvloed.

Vergeleken met augustus toont de consument zich nu wat minder bereid grote aankopen te doen. Toch handhaaft de indicator van de koopbereidheid het hoge niveau van de twee voorgaande maanden. Dit komt omdat de beoordeling van de eigen financiële situatie in september duidelijk verbeterd is.

Ook het vertrouwen onder producenten ligt op een recordniveau, zo blijkt uit CBS-cijfers die gisteren werden gepresenteerd. De stemmingsindicator van de ondernemers in de Nederlandse industrie kwam vorige maand uit op 7,3, hoger dan het laatste recordpeil van 7, geboekt in november 1994.

Het 'aantal maanden werk in voorraad' bleek voor de derde achtereenvolgende maand te zijn toegenomen. Vooral de indicator 'verwachte bedrijvigheid' geeft het producentenvertrouwen een positieve impuls.

Het producentenvertrouwen kwam in juli uit op 6,7, waar het in de voorgaande vijf maanden tussen 3,2 en 4,9 schommelde. In 1996 lag het op 1,1.