'Terugkeer korpschef Brinkman uitgesloten'

DEN HAAG, 25 SEPT. Terugkeer van de geschorste korpschef J.W. Brinkman bij het politiekorps Rotterdam-Rijnmond is uitgesloten. Dit concludeert SER-voorzitter mr. K.G. de Vries in het rapport dat hij aan minister Dijkstal (Binnenlandse Zaken) heeft uitgebracht.

De Vries heeft onderzocht of Brinkman, aan wie Dijkstal begin juli ontslag had aangezegd, eventueel kon terugkeren als korpschef. “Deze mogelijkheid moet nog eens des te nadrukkelijker uitgesloten worden geacht gezien het belang dat moet worden gehecht aan een goede communicatie tussen korpsbeheerder (de Rotterdamse burgemeester A. Peper), het regionaal college (de burgemeesters van de Rijnmondgemeenten) en de korpschef”, aldus De Vries.

Met het onderzoek van De Vries voldoet minister Dijkstal aan de opdracht van de president van de Haagse rechtbank die half augustus het ontslag van Brinkman opschortte in afwachting van een nader onderzoek of Brinkman naar Rotterdam zou kunnen terugkeren.

De Vries sprak met Brinkman, burgemeester Peper, de Rotterdamse hoofdofficier van justitie De Wit, de burgemeesters van Krimpen aan den IJssel en Spijkenisse en met het regionaal college.

“De verhoudingen tussen het bevoegd gezag (het regionaal college) en Brinkman zijn zodanig fundamenteel verstoord dat zijn terugkeer als korpschef niet als een reële mogelijkheid kan worden beschouwd”, aldus De Vries.

Hij wijst in dit verband op een bijeenkomst op 22 september van Brinkman en het regionaal college. De geschorste korpschef, die zichzelf in een gesprek met De Vries “maximaal flexibel” noemde, verbond toen twee voorwaarden aan zijn terugkeer. Er zou een goed managementsteam bij de politie moeten komen en het bestuur zou hem 'onvoorwaardelijk' moeten steunen. De Vries: “Het komt mij voor dat deze laatste eis van een ambtenaar aan het bevoegd gezag opmerkelijk is.”

Op een persconferentie noemde De Vries het vanochtend juist dat korpsbeheerder Peper buiten het conflict tussen Brinkman en de Ondernemingsraad van het korps is gebleven.