Straatgeweld (3)

De dood van Meindert Tjoelker vestigt opnieuw de aandacht op de onveiligheid op straat. Het is te overwegen in plaats van het uittrekken van een bedrag voor meer politie, een subsidie te verstrekken om de aanschaf van een mobiele telefoon voor meer mensen mogelijk te maken. Snel en onopvallend waarschuwen van de politie is dan mogelijk zonder zich in gevaar te begeven.

    • Jhr.Dr. C.H.O.M. Von Winning