Staking dreigt in Amsterdamse haven

De Vervoersbond FNV eist van de Amsterdamse havenwerkgevers toezeggingen om mee te werken aan een doorstart van de failliete Arbeidspool, de Amsterdamse havenpool. De werkgevers moeten dat uiterlijk morgenochtend om negen uur hebben toegezegd. Doen ze dat niet dan zullen er stakingen uitbreken in de hele Amsterdamse haven.

Dat dreigement heeft de Vervoersbond FNV gisteren per brief aan de havenwerkgevers overgebracht.

De Vervoersbond eist dat ingehuurd personeel tegen dezelfde arbeidsvoorwaarden werkt als het eigen personeel. Bovendien moeten de ondernemers hun contracten met de failliete Arbeidspool omzetten in contracten met de nieuwe havenpool. Tenslotte moeten de bedrijven zich in beginsel bereid verklaren deel te nemen in het aandelenkapitaal van de nieuwe organisatie.