Rapportcijfers voor studies

Op deze pagina staat het kwaliteitsoordeel over 27 grote studierichtingen aan hogescholen en universiteiten, ontleend aan de Keuzegids Hoger Onderwijs '97-'98. De Keuzegids, die vandaag voor de derde maal is verschenen, is bedoeld als 'consumentengids' voor aanstaande studenten. Met de gids in de hand kunnen zij gericht op pad naar de tientallen voorlichtingsdagen aan hogescholen en universiteiten die jaarlijks in oktober beginnen.

De rapportcijfers op deze pagina zijn gemiddelde eindcijfers, samengesteld uit afzonderlijke cijfers voor een tiental onderdelen: de inhoud van de studie, de kwaliteit van de docenten, de organisatie van de studie, de kwaliteit van voorzieningen als bibliotheek en computers, et cetera. De redactie van de Keuzegids baseert haar oordelen onder meer op een enquingte onder ruim 12.000 studenten, gehouden door het bureau Research voor Beleid.

Per studierichting zijn circa veertig studenten gefornquingteerd. Verder zijn de conclusies uit de rapporten van visitatiecommissies in de Keuzegids opgenomen.

Visitatiecommissies brengen rapporten uit over de kwaliteit van studies. Alle rapportcijfers zijn alleen gebaseerd op de oordelen van de studenten. De eindcijfers van de universiteiten als geheel ontlopen elkaar niet veel doordat ze gemiddelden geven; grotere verschillen zijn waar te nemen in de cijfers voor de diverse onderdelen. Een volledig overzicht met cijfers per onderdeel is te vinden in de Keuzegids.

De beoordelingen van studenten en deskundigen kunnen verschillen. Studenten letten vooral op de inzet van docenten, de studielast, de tentamenroosters, etcetera. Deskundigen kijken meer naar de inhoud van de studie en de aansluiting op de eventuele beroepspraktijk.

De rapportcijfers uit de Keuzegids zeggen niet alles over de kwaliteit van studies. Ze helpen aanstaande studenten vooral gericht vragen te stellen op de voorlichtingsdagen. Wanneer een opleiding in de ene stad bijvoorbeeld slechts 5,5 scoort bij het oordeel over het studieprogramma, terwijl een vergelijkbare opleiding elders een score boven de 7,5 haalt, dan is er alle reden die twee studieprogramma's zorgvuldig te vergelijken. Het gaat, kortom, vooral om het verhaal willchter de cijfers, niet zozeer om de cijfers als zodanig.Uit alle beoordelingen zijn totaalscores berekend voor de universiteiten. Per universiteit kunnen er grote verschillen zijn in de kwaliteit van de diverse studierichtingen. Aan de Groningse universiteit bijvoorbeeld scoort de opleiding natuurkunde goed, terwijl de studie technische bedrijfskunde daar als de minste van Nederland wordt beoordeeld.

Gemiddeld genomen heeft de Universiteit Maastricht met de score 7,35 het

hoogste rapportcijfer van studenten gekregen. De Universiteit van Amsterdam (UvA), een van de grootste van Nederland, wordt het slechtst beoordeeld: 6,88.

De vier beste universiteiten zijn alle buiten de Randstad gevestigd. Het HBO is moeilijker in een beknopte lijst te vatten, doordat het voor een deel nog zeer versnipperd is. Als de allerkleinste hogescholen buiten beschouwing blijven, haalt Hogeschool De Horst in Driebergen de hoogste totaalscore. Ook deze is overigens relatief klein.