Profiel Hoger Onderwijs

Hoe te kiezen uit honderden studies aan hogescholen en universiteiten? De nieuwe Keuzegids Hoger Onderwijs is uit! In Profiel vandaag een selectie uit de gids pagina 3. Visitatiecommissies spreken hun oordeel uit over de kwaliteit van het onderwijs pagina 2. Een fonds met 500 miljoen gulden moet bijdragen aan betere opleidingen. Het rendement van studies laat zich moeilijk berekenen pagina 4. Hoger onderwijs voor beginners.