'Nederland vergiftigt debat over toekomst EU'

BRUSSEL, 25 SEPT. Het debat over nettobetalingen aan de Europese Unie dat Nederland voert, “vergiftigt” de discussie over de toekomst van de EU. Dat zei vanmorgen de Luxemburgse ambassadeur bij de Europese Unie, Jean-Jacques Kasel. Het steekt hem bovendien dat Luxemburg uit Nederlandse cijfers naar voren komt als grootste netto-ontvanger. “Minister Zalm (Financiën) moet maar laten zien waar het geld blijft dat wij zouden krijgen.”

Luxemburg, momenteel voorzitter van de EU, heeft de tegenaanval ingezet tegen Nederland in de discussie over nettobetalingen aan de Europese Unie. De Luxemburgse ambassadeur bij de Europese Unie, Jean-Jacques Kasel, riep vanmorgen de Nederlandse pers bijeen om de Luxemburgse argumenten uiteen te zetten.

Kasel, die zei enigszins geëmotioneerd te zijn, reageerde op cijfers die het Nederlandse ministerie van Financiën twee weken geleden liet circuleren tijdens een bijeenkomst van de Europese ministers van Financiën. Uit de cijfers komt Luxemburg er het beste van af, met een ontvangst uit Brussel van 720 ecu per inwoner. “Luxemburg is netto-betaler”, wierp Kasel tegen. Hij noemde het “irritant” dat gezegd wordt dat Luxemburg profiteert van de EU. Kasel haalde nog niet gepubliceerde cijfers aan van de Europese Rekenkamer, waaruit zou blijken dat Luxemburg in 1996 163 miljoen ecu afdroeg aan Brussel en 83,9 miljoen ontving. Nederland zou ruim 2,5 miljard hebben ontvangen en 4,4 miljard hebben afgedragen. Maar, zegt Kasel, bij de afdracht zit 1,6 miljard douane-afdrachten die het beeld vertekenen. Hij doelde op het zogeheten Rotterdam-effect: Nederland zou douanegelden innen en afdragen aan Brussel, die ten onrechte bij de betaling aan Brussel worden gerekend. “Zalm manipuleert cijfers”, constateert Kasel.

Een woordvoerder van het ministerie van Financiën in Den Haag zei in een reactie op de Luxemburgse aantijgingen: “Wij hebben voor onze berekeningen de officiële rekenmethode van de Europese Rekenkamer gebruikt.”

Tegelijkertijd verwerpt de Luxemburgse ambasadeur de berekening van nettobetalingen. Volgens hem biedt de Europese Unie voordelen die niet te becijferen zijn. Zo erkende hij dat de aanwezigheid van gemeenschapsinstellingen in Luxemburg bijdraagt aan het internationale leven. Maar het kost het Groothertogdom ook geld. “Het politiekorps zou niet zo groot zijn als er niet af en toe boerendemonstraties waren.”

Luxemburg ageert ook tegen de methode van berekening van inkomsten uit Brussel, die discutabel zou zijn. Zo werken in Luxemburg 8.000 Europese ambtenaren, wier lonen onterecht bij de inkomsten van het groothertogdom zouden worden gerekend. “Dat geld komt niet ten goede aan Luxemburg. Noch het salaris van de ambtenaren, noch het geld voor de auto's waarin ze rijden.”

Luxemburg ontkent niet dat Nederland en Duitsland een punt hebben als ze zeggen dat hun afdracht aan Brussel te hoog is in verhouding tot de inkomsten. Bij de verdeling van lasten en baten van de Europese Unie in 1992 heeft Nederland zich volgens de Luxemburgse ambassadeur laten “rollen”. De discussie over nettobetalingen “vergiftigt” volgens Kasel de gesprekken over Agenda 2000 met voorstellen voor de uitbreiding en de toekomst van de gemeenschappelijke landbouwpolitiek en de financiën van de Europese Unie.